PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ

Pnömatik taşıma sistemleri adından da anlaşılacağı üzere; pnömatik yolla granül ve toz haldeki akışkanın bir noktadan farklı bir noktaya transfer edilmesinde kullanılan ekipmanların tamamıdır. Sistem basınçlı hava sağlayıcı ekipman, taşımanın yapılacağı kapalı boru hattı ve taşınan ürünle havanın ayrıştırılmasında kullanılan filtreden oluşmaktadır. Tam sızdırmaz kapalı hat içinde basınç veya vakum altında gerçekleşen transfer esnasında,  tozuma ve ürün kaybı olmaksızın transfer gerçekleşir. Pnömatik taşıma sistemlerinde hareketli parçaların azlığı sürtünme bazlı problemlerle karşılaşma riskini en aza indirir.

Pnömatik taşıma sistemleri oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Birden fazla noktadan tek bir hatta besleme de yapılabilir, tek bir hattan birden fazla noktaya da transfer mümkündür. Neme duyarlı akışkanlar için kuru hava kullanılabileceği gibi, patlayıcı özellikteki akışkanlar için de inert azot gazı kullanılabilmektedir. Proses gereği transfer hattı yatay ve dikey olarak dizayn edilebilir. Dikkat edilmesi gereken optimum basınç değerlerini korumak ve yüzey hassas ürünlerin yapısına zarar vermemektir.

Pnömatik taşıma sistemleri genel olarak iki grupta incelenebilir.  Yoğun taşıma havası ve düşük basınç gereksinimine sahip sistemlere seyrek faz (dilute phase), yüksek basınç ve düşük hava tüketimi gerektiren sistemlere yoğun faz (dense phase) pnömatik taşıma sistemleri adı verilmektedir.  

Pnömatik taşıma sistemleri adından da anlaşılacağı üzere; pnömatik yolla granül ve toz haldeki akışkanın bir noktadan farklı bir noktaya transfer edilmesinde kullanılan ekipmanların tamamıdır. Sistem ... Devamı

E-Bültene katılın! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun

E-bülten