DİFÜZÖRLER

Difüzör; atıksu arıtma tesisleri, biyolojik ünitelerinde havalandırma sistemin bir parçasıdır. Biyolojik arıtmanın temeli tek hücreli canlılar olan mikroorganizmalardır. Mikroorganizmalar da tüm diğer canlılar gibi doğar, beslenir, solunum yapar, ürer ve ölür. Mikroorganizmalar gerekli şartların sağlanması durumunda çok hızlı bir şekilde üreyebilirler. Bunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan oksijen ve besin maddesidir.

Bakteriler besin ihtiyaçlarını karşılamak için atık su içinde fazlaca bulunan ve çevreye verildiğinde kirlilik yaratan  organik maddeleri kullanırlar. Bakterilerin solunum yapabilmesi ve çoğalabilmesi için suda bulunan çözünmüş oksijen yeterli olmamaktadır. Bakterilerin atık su içinde yaşatılabilmesi için dışarıdan oksijen verilmesi gerekmektedir. Ortamdaki havayı suya veren mekanik ekipmanlar sayesinde gerekli oksijen temin edilmiş olur. Böylece atık su içerisindeki mikroorganizmalar gelişerek suda kirliliğe sebep olan tüm organik madde ve kirletici maddeleri bertaraf ederler. Bu işlem sonunda atık su içindeki organik maddeler biyolojik olarak ayrıştırılmış olmaktadır.

Biyolojik arıtma tesislerinde bu işleyişin devam etmesi için gerekli olan oksijeninin bakteriye verilmesi iki ayaklı bir işlemdir. Birinci ayağında bakterilere verilecek oksijen, hava körükleri (blower) ile ortam havasından elde edilir. Prosesin ikinci ayağında, üretilen basınçlı ortam havası atık su havalandırma havuzları tabanına yerleştirilen difüzörlerin yardımı ile atık suya karıştırılır. Difüzörler bu bakımdan oksijenin bakterilere ulaştırılmasında hayati öneme sahiptir.

Difüzörler üretildikleri malzeme, şekil ve kabarcık  göre farklı tiplere ayrılmaktadır. 

Difüzör; atıksu arıtma tesisleri, biyolojik ünitelerinde havalandırma sistemin bir parçasıdır. Biyolojik arıtmanın temeli tek hücreli canlılar olan mikroorganizmalardır. Mikroorganizmalar da tüm diğer... Devamı

EDI Difüzör Ürün ve Servis Broşür

EDI Difüzör Broşür

E-Bültene katılın! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun

E-bülten