YAY GERİ DÖNÜŞLÜ DOZAJ POMPALARI

Elektromekanik (motorlu) dozaj pompalarını çalışma prensibi olarak ikiye ayırdığımızda karşımıza ilk olarak , endüstriyel proseslerde yoğun biçimde kullanılan “yay geri dönüşlü dozaj pompaları” çıkmaktadır. Bilindiği üzere elektromekanik dozaj pompaları; elektrik motorundan alınan gücün mekanik yollarla, kimyasal transferi sağlayan diyafram veya pistona taşınması esası ile çalışmaktadır. Elektrik motoru ile sağlanan güç, sonsuz vida yardımı ile elektromekanik dozaj pompa gövdesi içindeki dişli grubuna iletilmektedir. Dişli grubu ise sonsuz vidadan aldığı ivme ile, doğrusal olmayan (elips) bir şekilde gövde içinde hareket etmeye başlar.

Bu hareketler pompa gövdesinden, pompa dozaj kafasına uzayan ve bir yay içerisinden geçen pistona hareket kazandırmayı amaçlamaktadır. Elips hareketler ile dönüş yapan dişli grubu pistona her temasında ileri yönlü bir hareket sağlarken, hareketin tamamlanması ile birlikte yay pistonu tekrar gövde içine iterek kimyasal dozajı için gerekli hareketin tamamlanmasını sağlamaktadır. Genel olarak 1000 litre/saat kapasite ve 250 bar basınca kadar çıkabilen bir çok farklı pompa modeli bu grup içinde yer bulmaktadır. Akışkan,kapasite ve proses basıncı farklılıkları gözetilerek uygun pompa modeli belirlenmektedir.

Elektromekanik (motorlu) dozaj pompalarını çalışma prensibi olarak ikiye ayırdığımızda karşımıza ilk olarak , endüstriyel proseslerde yoğun biçimde kullanılan “yay geri dönüşlü dozaj pompaları” çıkmak... Devamı

E-Bültene katılın! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun

E-bülten